Trang chủ    |     Giá»›i thiệu   |    Sản phẩm - Dịch vụ   |    Dá»± án tiêu biểu   |    Tin tức - Sá»± kiện    |    Nhà đầu tÆ°   |    SÆ¡ đồ Site    |     Liên hệ
Lượt truy cập: 258925
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX (BMC)
Địa chỉ: 112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) 650 3688 126 - Fax: (84) 650 3688 125 Email: becamexbmj@gmail.com